Polityka prywatności

Polityka prywatności naszej Witryny służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, zapoznaj się z nimi.

Co to są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie ?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej a więc takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Podstawy prawne przetwarzania:

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem danych ?

Administratorem danych jest Fundacja “Przeciwdziałamy Dezinformacji” z siedzibą przy ul. Wigury 8/9, 90-301 Łódź. E-mail: kontakt@fakenews.pl

Kiedy przetwarzamy dane osobowe i w jakim celu?

Przetwarzanie danych osobowych następuje w przypadku:

– podania danych osobowych przy wypełnianiu formularza Kontaktowego

– podania danych, w związku z zapisaniem się do świadczenia usługi newslettera

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

– kontaktu z Tobą, w przypadku wypełnienia i wysłania formularza Kontaktowego

– świadczenia usług w postaci przesyłania informacji stanowiących newsletter,

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Witryny; badań i pomiarów oglądalności naszych treści redakcyjnych

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwi świadczenie usług na Twoją rzecz.

Co, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych?

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w łatwy sposób. Wystarczy, że wyślesz informację na adres e-mail: kontakt@fakenews.pl

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.

Portale społecznościowe:

Na naszych witrynach znajdują się przyciski Podziel się/Polub te stronę/Obserwuj nas! powiązane z serwisem Facebook, Twitter, Linkedin. Używając przycisku Podziel się, generujemy kod który kieruje Cię do wybranego serwisu społecznościowego, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności tego portalu społecznościowego.

Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych przez powyższe podmioty.

Google Analytics i Cookies:

Podczas korzystania z Witryny Twoje dane osobowe mogą być zbierane automatycznie w logach systemowych przez pliki Cookies oraz system Google Analytics.

Cookies są to pliki zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym, służące do Twojej identyfikacji, dostarczania nam informacji statystycznych, aktywności, pozwalają m.in. na dostosowanie treści do Twoich preferencji.

Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat funkcjonowania narzędzi Google Analytics przez znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

0