REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM KURSÓW ONLINE GETITJOB

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy kursów online, zwany dalej “Sklepem”, prowadzony jest przez A4M PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, Polska.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie oraz prawa i obowiązki Klientów.

2. DEFINICJE

2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.

2.2. Kurs online – produkt edukacyjny oferowany przez Sklep w formie elektronicznej.

3. ZAMÓWIENIA I DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

3.1. Klient składa zamówienie poprzez dodanie wybranego kursu online do koszyka i podążając za krokiem zamówienia w Sklepie.

3.2. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności niektórych kursów online oraz do zmiany cen produktów.

4. CENY I PŁATNOŚCI

4.1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

4.2. Płatność za zamówione kursy online może być dokonana przy użyciu dostępnych form płatności widocznych w trakcie procesu zamówienia.

5. DOSTAWA KURSÓW ONLINE

5.1. Kursy online są dostępne dla Klienta po dokonaniu płatności.

5.2. Dostęp do kursów online będzie udostępniany na indywidualne konto Klienta, utworzone w trakcie procesu zamówienia.

6. REKLAMACJE I ZWROTY

6.1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności zakupionego kursu online z opisem w Sklepie.

6.2. Zwrócone środki za zakupione kursy online są zwracane na konto Klienta w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zwrotu.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Sklep zapewnia ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia [data] i obowiązuje do czasu jego zmiany.

8.2. Wszelkie spory wynikłe z zakupów w Sklepie będą rozpatrywane przez właściwy sąd.

0